Patrzymy z różnych
perspektyw

Szukamy różnych opinii i źródeł danych, a następnie „łączymy kropki”, aby uzyskać możliwie prawdziwy obraz sytuacji.

Szukamy niedostrzeżonego potencjału

To, co wszyscy rozumieją, jest już odzwierciedlone w cenach.  My szukamy inwestycji, które inni inwestorzy dopiero zaczną doceniać w przyszłości.

Zachowujemy
pokorę

Zawsze dopuszczamy możliwość popełnienia błędu. Wycofywanie się z nietrafionych decyzji i wyciąganie z nich wniosków uważamy za nieodłączną część procesu inwestycyjnego.

Jesteśmy zaangażowani

Poświęcamy naszym inwestycjom tak dużo czasu, jak to konieczne. Inwestowanie jest dla nas wyzwaniem intelektualnym i pasją, a nie tylko pracą.

Jesteśmy cierpliwi i racjonalni

W krótkim terminie o cenach akcji decydują emocje. W długim terminie – wyniki biznesowe spółek. Jako inwestorzy jesteśmy posiadaczami części realnych biznesów, które mają produkty, aktywa i pracowników. W przeciwieństwie do kursu akcji ich prawdziwa wartość nie zmienia się codziennie.

Fundusz

Third Dot FIZ jest naszym jedynym funduszem. Jest to fundusz akcyjny o skoncentrowanym portfelu skierowany do ograniczonej grupy inwestorów.

 • Kupujemy tylko akcje spółek, w których widzimy istotną wartość niedocenioną przez rynek. Może być to na przykład nowy produkt, skalowalność rozwiązania czy synergie z przejęć.
 • Szukamy różnych punktów widzenia, rozmawiamy nie tylko z przedstawicielami naszych spółek portfelowych, ale też z dostawcami, klientami czy konkurentami. Często korzystamy również z danych alternatywnych.
 • Inwestujemy głównie w europejskie przedsiębiorstwa małej i średniej wielkości. Uważamy, że jest to rynek, na którym najłatwiej nam znaleźć niedocenione spółki.
 • Fundusz posiada skoncentrowany portfel i bardzo dużą ekspozycję na rynek akcji. Efektem tego może być znaczna zmienność wyceny. 

Zespół

Andrzej Bernatowicz
Zarządzający

 • Zarządzał ok. 8 mld PLN w ramach NN OFE – największego OFE w Polsce. Podlegały mu m.in. inwestycje z zakresu nowych technologii i dbanie o ład korporacyjny w spółkach portfelowych.
 • Wcześniej analityk sell-side, pokrywał m.in. sektor gier komputerowych.
 • Wicemistrz świata w brydżu sportowym U-21.

Robert Florczykowski
Zarządzający

 • Zarządzał ok. 3 mld PLN w PKO TFI, prowadząc największy fundusz akcji zagranicznych w Polsce. Inwestował głównie w spółki technologiczne
  i biotechnologiczne.
 • Członek Rady Nadzorczej Captor Therapeutics
 • Poza Matematyką na UW i Metodami Ilościowymi
  w SGH ukończył też studia podyplomowe z Biologii Molekularnej na UJ.

Maciej Popowicz
Partner/Anchor Inwestor

 • Współzałożyciel Naszej Klasy, która była najpopularniejszym portalem społecznościowym w Polsce.
 • Współzałożyciel Ten Square Games, lidera w produkcji mobilnych gier hobbystycznych.

Partnerzy

TFI prowadzące fundusz

Depozytariusz

Subdepozytariusz